Ocenenia

Hlavná cena
Cena Boženy Augustínovej za najlepšie výtvarné textilné dielo, finančná prémia 500,- €Študentská cena
Za najlepšie študentské dielo s prihliadnutím na jeho inovatívnosť, finančná prémia 200,- € a možnosť bezplatného vytvorenia diela 2m2 v ateliéri Arttex

Cena Cena galérie P.M. Bohú?a
za prekracovanie hraníc medzi médiami

Výtvarná umelkyňa Božena Augustínová - narodená 17.1.1939 v Topolné na Morave. Zomrela 29.1.2005 v Bratislave. Patrila k zakladajúcim členom ateliéru ARTTEX a veľkou mierou sa zaslúžila o finančné zázemie jeho prevádzky. Vo svojej celoživotnej tvorbe sa zaoberala predovšetkým tvorbou textilných tapisérii , ilustráciou, maľbou, grafikou.Ceny Trienále textilu 2006 Galéria P. M. Bohú?a, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Hlavná cena Cena Boženy Augustínovej

Jana Zaujecová (Slovenská republika) – Bez názvu (Piese? piesní)

Cena Arttex za najlepšie dielo s prihliadnutím na jeho inovatívnos?

Kate?ina Sechovcová (?eská republika) – Tapiséria pre u?eb?u AMUCena Mesta Liptovský Mikuláš

Silja Puranen (Fínsko) – Vec náhody (Volám sa Nappi)
Vec náhody (To je rozdiel)

Cena Galérie P.M.Bohú?a

Miroslav Brooš (Slovenská republika) – Prenášanie zeme