arttex


Klub textilných výtvarníkov ARTTEX
Karloveská 61
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel/fax: + 421 2 65422100
Mobil: +421 2 908 742 296
e-mail: arttex@arttex.sk