Trienále textilu Liptovský Miluláš 2009

Klub textilných výtvarníkov ARTTEX sa z dôvodu rozširovania a nadväzovania nových kontaktov rozhodol pripraviť projekt Trienále textilu, ktoré sa bude konať pravidelne každé tri roky ako výstava súčasnej textilnej tvorby a workshop textilnej techniky arttex. Projekt je určený profesionálnym výtvarníkom, dizajnérom, módnym návrhárom, ktorí pracujú v oblasti textilnej tvorby alebo textilnej experimentálnej tvorby a študentom stredných a vysokých umeleckých škôl. Zámerom projektu je podporiť záujem o textilnú výtvarnú tvorbu a zároveň podnietiť výtvarníkov k inovatívnym a experimentálnym prístupom v tejto oblasti výtvarného umenia. Prostredníctvom Trienále by sme chceli otvoriť dialóg medzi výtvarníkmi pracujúcimi rôznymi textilnými technikami, podnietiť záujem o tvorbu v tejto oblasti výtvarného umenia aj u výtvarníkov ktorí doteraz v tomto odbore nepracovali (títo výtvarníci by mohli byť nositeľmi novým prístupov) a medzi študentmi a pedagógmi z rôznych krajín a rôznych vyučovacích procesov. Zámerom výstavy je ukázať textilnú tvorbu v nových dimenziách nielen klasického závesného textilného obrazu ale aj iných možnostiach a kontextoch ako textilná socha, objekt, inštalácia, módne artefakty, i scénografické motívy. Výstava by mala konfrontovať tvorbu textilných výtvarných diel a zároveň ukázať aj nové možnosti a prístupy v tejto oblasti výtvarného umenia aj na inom poli intermediálnej realizácie okrem závesného textilného obrazového diela. V prvom ročníku Trienále by sme chceli overiť a zároveň preskúmať oblasť výtvarného umenia v reláciách textilu. Tento ročník by mal byť základom rozvíjania spolupráce medzi výtvarníkmi a taktiež možnosťou konfrontácie a výmeny skúseností umelcov z rôznych krajín na tomto poli výtvarného umenia.